Start 

Tomasz Falkowski

lekarz dentysta
Nauczyciel kilku pokoleń stomatologów – prowadzi kursy w zakresie implantologii. Wieloletni mentor i trener Central European Implant Academy. Prekursor w psychoterapii m.in. w leczenia dentofobii. Wyróżniony przez New York University College of Dentistry & OSIS & Central European Implant Academy.
Więcej

Ireneusz Machnikowski

doktor nauk medycznych
Wykładowca Międzynarodowego Centrum Szkoleniowo-Badawczego CEIA (Środkowoeuropejska Akademia Implantologii). Czynny uczestnik wielu kongresów naukowych. Członek OSIS i Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji-EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologii-PTS, International Team for Implantology-ITI/Basel, (Szwajcaria).
Więcej

Maciej Gibiński

prawnik
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant Katedry Postępowania Administracyjnego UJ. Wykładowca Akademicki. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.
Więcej

Michał Katarzyński

trener umiejętności biznesowych
Dyplomowany trener umiejętności biznesowych i komunikacyjnych, coach pracujący na programach kilku renomowanych szkół coachingu: International Coaching Community (ICC) , International Coaching Federation (ICF). Wykładowca i audytor praktyk stomatologicznych pod kątem procesów komunikacyjnych, organizacyjnych.
Więcej

Spotkania

z Implantologią

Oto szczegółowy program szkolenia

Program

Program

Siedem spotkań w tym cztery dwudniowe. W sumie 10 dni pełnego szkolenia. 86 punktów edukacyjnych.

Terminy

Spotykamy się raz w miesiącu, ale co miesiąc tak, aby w ciągu pół roku zakończyć szkolenie

Koszty

Za cały kurs możesz zapłacić od razu lub osobno za każde spotkanie

Podział programu szkolenia na 7 odrębnych spotkań gwarantuje szczegółowe zapoznanie się z każdym ważnym elementem leczenia od pierwszej wizyty pacjenta, poprzez wybór odpowiedniej metody leczenia implantologicznego aż po ostateczną odbudowę protetyczną. Każdy etap przewiduje ćwiczenia praktyczne.
26 godzin wykładów; 39 godzin zajęć praktycznych; 7 godzin zajęć w sali fantomowej.

Małe grupy zapewniają całkowitą opiekę prowadzących przez cały czas trwania kursu. Podział wiedzy i umiejętności praktycznych na kilka dwudniowych spotkań pozwala na szczegółowe zapoznanie się z każdym ważnym elementem leczenia. Wiedza przekazywana podczas każdego spotkania obejmuje całość zagadnień: od pierwszej wizyty pacjenta, poprzez wybór odpowiedniej metody leczenia implantologicznego aż po ostateczną odbudowę protetyczną.

Każdy kurs jest zamkniętą całością – po jego ukończeniu uczestnik jest w stanie samodzielnie wykonywać zabiegi, które są w programie.

Oparcie szkoleń na własnych doświadczeniach sprawia, że uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne konieczne do wprowadzenia implantów do swojej praktyki. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest doskonała komunikacja pomiędzy chirurgiem, lekarzem wykonującym protetykę i laboratorium dentystycznym.

Uczestnicy kursów mogą korzystać z indywidualnych konsultacji implantologicznych z dr Tomaszem Falkowskim.

Istnieje możliwość wykonania zabiegu implantacji z odbudową protetyczną na własnym pacjencie. Każdy pacjent zakwalifikowany do zabiegu będzie leczony indywidualnie w zależności od przyjętego planu leczenia.

Za udzał w kursie uczestnicy otrzymują 86 punktów edukacyjnych.